Disclaimer

Algemeen

Deze website is eigendom van Crasmedia B.V. en wordt ook door Crasmedia B.V. in Nederland op de markt gebracht. Gebruik van deze website is onderhevig aan onderstaande gebruiksvoorwaarden welke gebaseerd zijn op basis van de Nederlandse wetgeving en rechtspraak.
 

Aansprakelijkheid

Cras Media geeft geen garantie ten aanzien van de beschikbaarheid, de kwaliteit of de functionaliteit van deze website. Toegang tot de website mag te allen tijde onderbroken, beperkt of vertraagd worden zonder opgaaf van redenen. Cras Media geeft met betrekking tot al het materiaal dat op deze website gepubliceerd wordt geen garantie ten aanzien van de juistheid, compleetheid, tijdgebondenheid of enig ander specifiek gebruik.

Met inachtneming van de gestelde wettelijke grenzen is Crasmedia B.V. niet aansprakelijk voor enige schade of verlies (inclusief financieel verlies, schade of verlies in zakelijke projecten, verlies van winst of enige andere gevolgschade) voortkomend uit het gebruik van de website of het gebruik van de inhoud van de website, het niet kunnen beschikken over de website of de inhoud van de website, of voortkomend uit besluiten genomen op basis van het gebruik van de website of de inhoud van de website.

Deze website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Crasmedia B.V. is niet verantwoordelijk voor en heeft geen controle op de inhoud van deze websites. Informatie op de website of via hypertekstlinks, wordt beschikbaar gesteld buiten verantwoordelijkheid van Crasmedia B.V.. Crasmedia B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid (ook niet als gevolg van nalatigheid) met betrekking tot informatie op of informatie die toegankelijk is via deze website.
 

Verantwoordelijkheid

Eenieder die informatie van een ander gebruikt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik daarvan. Informatie afkomstig van Crasmedia B.V. mag uitsluitend voor eigen gebruik worden gebruikt. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Ook is de gebruiker verplicht om eventuele aanwijzingen van Crasmedia B.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnamevrijheid. Alle auteursrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden, zoals bedoeld in artikel 15 Auteurswet.
 

Veranderingen in de website en database

Crasmedia B.V.. mag te allen tijde veranderingen in de website doorvoeren of de website of delen van de website sluiten. Tevens behoudt Crasmedia B.V.. ten allen tijden het recht bedrijfsgevens te wijzigen, weigeren, verwijderen of toe te voegen aan de database. Op verzoek verwijdert Crasmedia B.V. specifieke vermeldingen na verificatie met de bron.